X-Analyser

Omfattande uppsättning av analysfunktioner för CAN-baserade protokoll

X-Analyser erbjuder en omfattande uppsättning av funktioner för att analysera och felsöka CAN, CANopen, DeviceNet och J1939 nätverk. Verktyget registrerar meddelanden och felmeddelanden samt visar data tillsammans med en noggrann tidsstämpel. Dessutom kan X-Analyser generera datameddelanden baserade på konfigurerbara triggvillkor för att simulera beteendet hos enskilda enheter, t.ex. Under driftsättning av CAN, CANopen och DeviceNet nätverk. X-Analyser är det ideala verktyget vid idrifttagning och felsökning av CAN baserade nätverk.


Xanalyser

Mera info: info@indizio.se

Xa3_logo