Warwick Control Technologies

WCT

WCT startades 1999 för att kommersiellt utveckla styrsystem teknik som härrör från forskning som bedrevs vid University of Warwick Warwick Manufacturing Group.

Idag är bolagets ledmotiven i fordons nätverksteknik inklusive CAN, CAN-FD, LIN, FlexRay och Ethernet samt industriautomation vilka använder CAN. Warwick Control har specialiserat sig på utveckling och test av CAN protokoll – CANopen, J1939 och NMEA 2000.

WCT_Logo

Se mer på: www.warwickcontrol.com