ViCANdo

Testning och validering av ny teknik, såsom avancerade system för förarstöd (ADAS), kan vara en utmaning. Speciellt när man tar hänsyn till hur föraren reagerar på faktiska händelser eller hur samspelet mellan föraren och fordonet fungerar. Då räcker inte standard CAN analys längre till.

ViCANdo kombinerar CAN/LIN data med video, ljud- och GPS-information för att skapa en multimedia logg av fordonets testsession där CAN uppgifter synkroniseras med bildruta för bildruta till video och ljudströmmar.

diagrama11

 

Kombinera Multipla Data kanaler

I ViCANdo kan du logga flera datakanaler till en synkroniserad logg-fil, där varje händelse kan jämföras med händelser på andra kanaler i postanalys.

ViCANdo stöder loggning av upp till 8st. CAN eller LIN kanaler med Kvaser eller Vector CAN gränssnitt, samtidigt lagras 8st. video- och ljudkanaler samt GPS positionsdata.

Spela upp Loggad Data Till CAN Bussen

När man testar ny programvara eller utrustning behöver man göra omfattande tester i en riktig bil. Fordonstimmarna är dyra och om det är en prototyp fordon, är timmarna ofta även begränsade. Med ViCANdo kan du spela in all CAN data under en åktur och när du är tillbaka på kontoret kan du spela upp data på CAN-buss och strikt in i det program som du utvecklar i.

Detta gör att du får en simulerad fordon rätt i ditt kontor, med video, ljud och GPS-data på din PC skärm som hjälper dig att veta exakt vad som pågick i fordonet vid tidpunkten när uppgifterna registrerades.

Applikationer

– Active Safety System (ADAS) utveckling och testning
– Multimedia analys och testning
– Nätverk anaysi och testning
– Fleet testning. Väldigt effektivt när man söker händelser som sker sällan
– Diagnostik tjänster vid utveckling och testning
– Restbuss Simulering
– Stimulering av fel händelser
– Avancerad data mining av STORA data filer

logovicandohorizontal2

Mer info: info@indizio.se eller www.zuragon.com