QFL – Quick Field Logisticsqfl

 

QFL, Quick Field Logistics, är ett administrationssystem för information och logistik framtaget av Cloudfield Operations Oy.

QFL är främst avsett för användning inom fältservice, men ger samma fördelar även i t.ex. slutmontering av maskinsystem.qfl-chart

Data säkerhet

Data lagras på en server hos Cloudfield Operations Oy vilket garanterar effektiv och tillförlitlig hantering av digital information. Enkelt användargränssnitt möjliggör snabb åtkomst till all nödvändig information för fältservice precis i tid, till önskad plats och utan möjlighet att mänskliga misstag sker i informationsinnehållet.

Implementering

QFL implementation är alltid sammansatt så att slutanvändare kan garantera tillgänglighet och funktionssäkerheten samt prestationsnivån för sina system, under systemets hela livscykel. Dessutom samlar QFL all information från informationsdelning, som kan automatiskt användas i andra informationssystem, såsom PDM / PLM. Således kan ansträngning som orsakas av manuell rapportering undvikas och aktualitet av informationen kan förbättras.

 

Indizio Solutions AB samarbetar med Cloudfield Operations Oy Ab.

 

Se presentationsvideon här: