Nätverk och videoanalys

Zuragon

Indizio Solutions AB samarbetar med Zuragon Ltd som koncentrar sig på mät och testning av ADAS-system. Till dessa applikationer har Zuragon utvecklar verktyget ViCANdo.