Kompenserad Inklinometer och gyro

AMU-GEO

AMU Geo är en inertial sensor som kan kunna mäta position och hastighet av en fordon i utrymmet. Den innehåller en tre-axlig accelerometer, gyroskop och kompass för att i realtid mäta objektets geometriska läge samt axelrotation på 2 axlar där givaren är installerad. Givaren innehåller även en avancerad programvara för att kompensera stötar, vibrationer, värmechocker och centrifugal acceleration. Detta ger en noggrannhet lägre än 0,5° i dynamiska förhållanden och 0,3° i statiska förhållanden i hela arbetsområdet.

Givaren passar utmärkt till kran- eller bom-applikationer.