Drivrutiner

Vill du ansluta din Android-tablett till CAN?  – Med hjälp av TKE´s Android-driver för Kvaser Interface kan du göra det!

Med Kvaser drivrutinen för Android kan du ansluta Kvasers USB- och Wifi-gränssnitt till Android-drivna tablett-datorer och smarttelefoner. TKE´s Android-driver erbjuder både Java och C/C++ API för att skapa dina egna CAN Bus applikationer i Android-världen.

Java API för Rapid Application Development

KvAndroids nativa Java API möjliggör snabb utveckling av färska, GUI baserade applikationer med hjälp av de senaste kodningsteknikerna. Dessa ger stor interoperabilitet med miljöer och bibliotek för standard Java utveckling.

KvAndroid

Med C/C++ API kan du köra Legacy CAN mjukvaror på Android

Nativa Java API, innehåller KvAndroid en Kvaser CANlib kompatibel C/C++ API som låter dig använda legacy CAN bibliotek och källkodsstackar även på Android-plattformen. C/C++ API är idealisk för att integrera Kvaser stöd i Qt -baserade applikationer som är portabla mellan Linux, Windows och Android.

Mer info: info@indizio.se

Hämta datablad här: Android-driver för Kvaser interface