CANtrace – CAN analysator

CANtrace är en lättanvänd CAN analysator, med vars hjälp du kan spåra och visa CAN meddelanden samt signaler i realtid, eller logga allt för efterbearbetning av mätdata.

Visa och avkoda alla CAN Meddelanden

Data sänds på CAN-bussen i 0-8 byte långa meddelanden, inklusive ett CAN-ID och en datalängd (DLC). Lägg till meddelandets tidsstämpel från ditt CAN-gränssnitt, och det är allt man får från ett gratis CAN verktyg.

CAN_data_from_any_tool

Men vad betyder det? – Är det uppgifter, konfiguration eller ett larm?

De flesta gratis CAN verktyg visar rådata, men du måste avkoda alla meddelanden manuellt, bläddra igenom tjocka handböcker på protokoll, ta reda på vad 0x40 egentligen betyder.

CANtrace avkodar meddelanden för dig

Med CANtrace behöver du inte avkoda CAN data manuellt. Mjukvaran inkluderar CANopen och J1939 protokoll parser som avkodar protokoll headers, medan de kopplade databaserna (DBC) avkodar signalvärden.

CAN Data avkodade med CANtrace

Trace_data_with_CANopen_decoding_and_signals

Human Readable Data (DBC Databases)

Många CAN-meddelanden innehåller flera olika datavärden, eller signaler, och det är jobbigt att manuellt avkoda binärdata. Men det behöver inte vara så!  – I CANtrace avkodas och visas signalerna i läsbart format. Verklig data från ditt CAN nätverk kan övervakas, loggas och ritas med välbekanta tekniska enheter.

Du kommer att se RPM och temperatur i samma format som du är van vid. Signaler avkodas med hjälp av befintliga CAN-databaser, i vanligt förekommande DBC-format. Du kan ansluta en separat databas för varje CAN-gränssnitt (kanal) och det finns även en praktisk databas editor som ingår i programmet.

Grafisk presentation

CANtrace innehåller en kraftful modul för grafisk visning av signaler i ett X-Y fönster.

Graph_small

Nu finns en gratis 20-dagars demo tillgänglig!!

Datablad: CANtrace

Mera info: info@indizio.se