CANopen Conftool

CANopen Configuration download-verktyget är avancerat men enkelt att använda för produktions- och underhållspersonal när du behöver konfigurera kommersiella CANopen noder. CANopen Conf-tool verktyg hjälper användaren att konfigurera noder för rätt position i målsystemet med hjälp av XML -konfigurationsfiler tillsammans med DCF och EDS-filer.

ConfToolDINnode

I dagsläget saknas det ett verktyg i befintlig verktygskedja inom CANopen nätverksdesign. TKEs Conftool fyller detta tomrum genom att erbjuda enkla och effektiva DCF-fil baserade konfigurations nedladdningar.

Egenskaper:

  • Wizard baserad
  • Loggnings funktioner
  • För PC eller PDA
  • Fungerar med buss hastigheter upp till 1 Mbit/s
  • Stödjer Kvaser, PEAK och Vector CAN hårdvara
  • Enkelt setup
  • EDS, DCF och CFG stöd
  • Automatisk eller Interaktiv konfiguration

 

Ladda ner datablad: ConfTool