Bibliotek

CANopen DLL för Windows

CANopen® DLL möjliggör ett enkelt och effektivt genomförande av CANopen anslutning till alla Windows-program. Det ger en hel CANopen-kompatibel objekt ordbok med nätverksvariabler för signalöverföringar. CANopen API är kompatibel med CANopen PLC, som ger direkt anpassning, praktiskt taget utan inlärningskurva.

Enkelt att användaCANopen DLL

Tack vare det helt standardiserade genomförande, krävs inte ytterligare inlärning. I stället kan DLL användas för att lära programmering av CANopen tjänster i PLC och omvänt. DLL levereras med användarmanual, header-filer för C och Python och exempelkoder. Licensiering är också flexibel. Som standard kan licensnyckel ges med ett API-anrop, men även HW licens inbäddade i CAN-gränssnitt kan användas.

Öppna gränssnitt

Alla gränssnitt är CANopen överensstämmande. Alla signaler dirigeras via nätverksvariabler in i objektlexikon (OD). Även alla kommunikations parametrar konfigureras i OD, antingen från programmet eller via CANopen-gränssnittet. Åtkomst till CANopen tjänster, såsom heartbeat konsument, SDO klient och nödmeddelanden, har genomförts enligt CiA-314 standarden.

 

 

Ladda ner datablad: CANopen DLL